Rodzaje zajęć -
Zajęcia darmowe

Zawsze gdy otwarta jest pracownia wszyscy uczestnicy kursu, mają możliwość korzystania z pracowni. W tym czasie można dokończyć pracę z zajęć lub narysować swój własny temat, a także dostać korektę prac od prowadzącego.


Rysowanie samochodów – zajęcia z rysowania samochodów. Dla uczestników kursu zajęcia są darmowe.